pwd. Misia Skrońska

10 grudnia dh. Misia spotkała się z Komisją Instruktorską, aby podsumować swoją próbę na stopień przewodniczki. Jesteśmy przeszczęśliwi mogąc przekazać Wam wspaniałe wieści – Misia dołącza do grona instruktorek! Misia – gratulujemy Ci serdecznie i życzymy Ci wiele sukcesów na nowej drodze <3
A Was zapraszamy na zobowiązania instruktorskie, które odbędą się w Dniu Myśli Braterskiej 22/02 w Warszawie!

Napisał :Garbol