Przekazanie 62 Szczepu „Gaudium”

Dnia 9.09.2019r. przy niewielkim ogniu odbyło się obrzędowe przekazanie 62 Szczepu Harcerskiego „Gaudium”.
Nowa szczepowa to phm. Olga Gąsiorowska. Garbol był szczepowym w latach 1997-2007 w ZHP i 2007-2019 w ZHR.
Czas na młodszych !
Olga, życzymy Ci owocnej pracy i spełnienia na tej funkcji !

Napisał :Garbol