DPH 2019

W dniu 6.10.2019r. 62 WDHek „Coor Tum” wzięła udział w obchodach Dnia Polskiej Harcerki, na których to po raz kolejny dziewczyny otrzymały miano „Druzyny Złotej Koniczynki”.
GRATULUJEMY !

Napisał :Garbol