Zlot Złotych Koniczyn 2019 „Migawka”

W dniach 11-13.10.2019r zz-et „Coor Tum” wziął udział w zlocie Złotych Koniczyn „Migawka” w Łodzi.
Było wiele atrakcji, min. INO (ino mi się nie zgub).

Zlot Złotych Koniczyn to coroczne spotkanie drużyn harcerek w Organizacji Harcerek działających w ramach Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. To nagroda i podsumowanie kategoryzacji drużyn za miniony rok harcerski. Do uczestnictwa w Zlocie zapraszane są te drużyny, które otrzymały miano Drużyny Złotej Koniczyny, czyli najwyższe miano kategoryzacji, jakie może zdobyć drużyna.

Napisał :Garbol