Zjazd Okręgu Mazowieckiego ZHR

W dniach 7-8.03 grono instruktorskie naszego szczepu brało udział w Zjeździe Okręgu Mazowieckiego, Konferencji Wyborczej oraz Zbiórkach Instruktorów i Instruktorek Chorągwi. Pragniemy poinformować, że dh. Adam Gąsiorowski został wybrany na delegata MCHHy, w związku z czym w kwietniu pojawi się na Zjeździe ZHR!

Napisał :Garbol