62 Szczep „Gaudium”

62 Szczep Harcerski „Gaudium” im. Króla Bolesława Chrobrego (środowisko ZHR) został powołany do służby Uchwałą Zarządu Okręgu Mazowieckiego ZHR ( Uchwała nr 65/15/08 ) z dnia 27 lutego 2008 roku

Korzenie 62 WDH sięgają lat dwudziestych, a dokładniej 1928 roku, zaś korzenie nazwy „Gaudium” sięgają lat osiemdziesiątych.


W 1983 roku powołana do służby została 62 Warszawska Drużyna Harcerska „Szczęśliwego Traktu”. Drużynowym został mianowany Piotr Szpunar. W 1985 roku nastąpiła zmiana na tej funkcji – objął ją Jacek Garboliński.

Działalność drużyny kwitła i w roku 1986 (w sierpniu Garbol poszedł do wojska) liczyła ona 96 harcerek i harcerzy w trzech plutonach, z których w wyniku podziału powstały: 62 WDH „Sulima”, 62 WDH „Zbójcerze” (pózniej „Orla”) oraz 62 WDH „Wenetowie”

Ta ostatnia w 1988 roku została bez drużynowego. W tym samym momencie z wojska wrócił Garbol. Objął funkcję drużynowego, zmieniając nazwę drużyny na „Gaudium” ( z łac. szczęście, radość). Kiedyś „Scześliwi” to był skrót nazwy „Szczęśliwego Traktu” – tak więc historia zatoczyła koło.

Kolejnym przełomowym rokiem w życiu „Gaudium” był rok 1991, kiedy to drużyna pojechała na samodzielny obóz, sama. To także rok, w którym „Gaudium” zaczęła być siłą napędową środowiska, wydawała z siebie kolejnych fukncyjnych i instruktorów (w sumie 9 instruktorek i instruktorów: 1 hm, 1 phm, 7 pwd).
I tak do 2007 roku …

W roku 2007 62 WDH „Gaudium” przechodzi do ZHR i dzieli się na dwie drużyny : 62 WDH-ek „Coor Tum” i 62 WDH-y „Templum”.
W 2008 roku Szczep zostaje przyjęty do UNDHR.
Drużyny działają dalej w Markach w SP 1 przy ul. Okólnej i SP 3 przy ul. Pomnikowej, jednocześnie dokonują naborów w Markach i okolicach.

Obecnie w Szczepie działają:

62 Warszawska Gromada Zuchenek „Strazniczki Leśnego Skarbu” – drużynowa pwd. Zosia Sałasińska

62 Warszawska Drużyna Harcerek „Coor Tum” im. Emilii Plater – drużynowa pwd. Izabela Sawa

62 Warszawska Drużyna Harcerzy „Templum” im. Ks. Bp. W. Bandurskiego – drużynowy hm. Jacek Garboliński

Szczepowym jest aktualnie hm. Jacek Garboliński
Kwatermistrzem jest aktualnie pwd. Adam Gąsiorowski

Wyróżnikiem środowiska są : czarne krajki (z dodatkiem czerwieni i bieli) i brak naramienników.