62 WGZ-ek „Strażniczki Leśnego Skarbu”

62 Warszawska Gromada Zuchenek „Strażniczki Leśnego Skarbu” powstała przy drużynie „Coor Tum” w styczniu, 2014 r. Przez pierwsze trzy lata istnienia przewodziła jej druhna Helena Sałasińska, która z pomocą byłej hufcowej Warszawskiego Hufca Harcerek „Gród” – Izabelli Dybowskiej powołała jednostkę do życia. Wraz z początkiem 2017 r. funkcję drużynowej przejęła druhna Zofia Sałasińska. Gromada cieszy się dużą liczebnością, na zbiórkach systematycznie pojawia się ok. 30 zuchenek. Strażniczki spotykają się w Szkole Podstawowej nr. 3 w Markach gdzie mają możliwość odkrywać tajemnice Leśnego Królestwa. Za rok 2016/2017 gromada otrzymała miano gromady słonecznej z wyróżnieniem.