Herb Wesoła – Gaudium

Legenda głosi, że pierwszym pieczętującym się tym herbem był Opat Cystersów – Bernard z Clarvoix, współautor Reguły Zakonu Templariuszy (na pewno chcielibyśmy, żeby tak było).

Inna legenda mówi, że herb pochodzi ze Śląska, gdzie wywieszano go na portalu domów weselnych (stąd nazwa herbu – Wesele).

W polu czarnym biało-czerwona szachownica w skos z lewej na prawą przechodząca . Hełm i labry z pokryciem czerwonym i czarnym , a podbiciem zapewne srebrnym. Klejnot: trzy pióra czerwone z srebrnymi podbiciami.

Źródło : Kasper Niesiecki, Herbarz Polski, wyd. J.N. Bobrowicz, Lipsk 1839-1845, t IX str. 282. http://www.przodkowie.com/niesiecki/herb/wesola/6607.php podaje, że :
Wesoła herb. Tarcza czarnego koloru, przez środek jej pas na ukos idzie, od prawego boku tarczy z góry, na lewy na dół, pas ten być powinien szachowany we dwie pnie, przeplatany białymi i czerwonymi polami, tak go opisują, Paproc. o herb. f. 505. Okol. tom. 3. fol. 217. gdzie powiadając że po łacinie zowie się Gaudium, i miał to być herb Ś. Bernarda opata Klarewalleńskiego: Okolski go tarczą wesołą nazwał, przydaje, że go tak w koronie, jako i w księstwie Pruskim niektóre domy zażywają, przecież żadnego z nich nie położył. Petrasancta fol. 207. podobny temu herb kładzie, tylko że tarcza niebieskiego koloru, i ma to być herb Wieseorum na Śląsku.