Kronika 62 WDH

Kronika w opracowaniu

Systematycznie jest uzupełniana, jeżeli są Ci znane jakieś fakty historyczne związane z 62 WDH – napisz : 62.wdh.gaudium@gmail.com

1928
W szkole powszechnej przy ul. Chłodnej 37 została założona 62 WDH im. płk. Lisa-Kuli, drużynowym został Władysław Kuś.

1930
Pierwszy samodzielny obóz drużyny w Pomiechówku, komendantem i drużynowym był wtedy Józef PODOBAS – informacje wg raportu poobozowego (wg dokumentów z AAN).

1936
Drużyna przeniesiona w 1936 r. z Woli do Hufca Praga wymieniana jako drużyna w Okręgu wizytacyjnym Praga, zalążkiem drużyny był patrol chłopców z 51 WDH z plutonowym M. Bukaczem, późniejszym drużynowym 62 WDH..

1937
Obóz letni w miescowości Zbludza lub Zbludze, poczta Kamienica woj. krakowskie Obóz odbył się w dniach 1-30 lipca, uczestników 40 Komendant: Cycierski Edward ćwik, 18 lat. Oboźny: Janowski Staniosław wyw, 19 lat. Gospodarz: Subiński Feliks, 34 lata, nauczyciel WF.
Trzeba bw tym roku wspomnieć też o obozie 62 WŻDH im. Jadwigi Tejszerskiej, czyli 62 Warszawskiej Żeńskiej Drużyny Harcerskiej. Obóz datowany jest w 1937 roku w Ignalinie nad pięknym jeziorem Ilgis, a drużynową ówczesnej 62 WŻDH była Maria Starszewska, obecnie Pani Profesor Uniwersytetu Warszawskiego.

1938
Obóz letni w miescowości Pulemiec, stacja kol. Włodawa woj. wołyńskie Obóz odbył się w dniach 1-30 lipca, uczestników 45 Komendant: Michał Gramotkow HR, 21 lat, księgowy. Oboźny: Zdzisław Łubiszewski HO, 23 lata, student UJP. Gospodarz: Jerzy Modrzewski wyw, 14 lat, uczeń. (informacje z raportu poobozowego – w zasobach AAN)

1939
Obóz letni – brak informacji o miescu, terminie i ilości harcerzy. Komendant: Wiktor Szczerbiński HO, 19 lat, mechanik. Oboźny: Jerzy Bańkowski HO, 17 lat, uczeń. Gospodarz: Zygmunt Gąsowski, 17 lat, uczeń (informacje z raportu przedobozowego – w zasobach AAN)

1940
Posiadamy informacje, że w konspiracji harcerze 62 WDH wraz z harcerzami z 12 WDH zorganizowani są w grupie „Żyłki” – Stefana Wyrobka Harcerza RP. W marcu 1940 roku „Żyłka” zaprzysiągł kilku harcerzy 62 WDH, a wymienieni z imienia i nazwiska są: „Wilk” Wiktor DOWALLA oraz „Drzazga” Janusz NIESZAK.

1941 – 1942
Grupa ta nawiązała kontakty z Narodową Organizacją Wojskową, W pierwszym okresie grupa ta odbyła szkolenie wojskowe prowadzone przez podoficerów 36 pp Legii Akademickiej, który do wojny stacjonował przy ul. 11 Listopada, z czasem weszli w skład NOW wykonując zadania wywiadowcze, współpracując z por. „Marabutem” i grupą zwiadu Armii Sowieckiej. Dowódcami plutonów zostali Konrad Kolasiński i Janusz Lipka. Grupą dalej „dowodził” Stefan Wyrobek.

1943 – 1944
8 stycznia 1943 roku nastąpiło aresztowanie „Żyłki”. Było to aresztowanie przypadkowe – Stefan Wyrobek został wzięty jako zakładnik, wywieziony do obozu koncentracyjnego na Majdanku, potem do Gross Rosen i Flossenburga. Ostatecznie grupa ta weszła w skład popoddziału w kompani „Katarzyna”, Baon „Karol”, Zgrupowania „Stolica”.

Mamy też niepotwierdzone informacje, że harcerze 62 WDH weszli w skład 661 pluton Armii Krajowej. Ale w tym temacie nie posiadamy żadnych potwierdzonych unformacji co do imion i nazwisk. Wiemy za to, że harcerki 62 WŻDH weszły w skład pododdziałów wywiadowczych i łączności Baonu „Parasol”

1947
Po wojnie w Hufcu Praga co najmniej od 1947 r. [nmph], uczestniczy wtedy w Zlocie Hufca Praga w Aninie. W tym czasie zbiórki drużyny odbywają się w Gimnazjum Kupieckim przy ul. Brzeskiej.

1948
Grupa obozów Hufca Praga Centralna nad jez. Garczyn k/ Kościerzyny w składzie 78 WDH, 62 WDH, 53 WDH, 146 WDH, 85 WDH, 17 WDH. „Grupa” obozów liczyła 270 uczestników. Komendant Grupy Obozów phm. Jerzy Schaitter, zastępca phm. Wiesław Mleczko, przyboczny – H.O. Tadeusz Strumff, magazynier H.O. Lech Tulicki . Harcerze realizowali zadania „harcerska Służba Polsce”, w ramach której oczyścili 7500 m2 przeciwpożarowych pasów ochronnych w lesie przy torze kolejowym, zniwelowali 4800 m2 drogi i całkowicie odnowili przystanek kolejowy „Garczyn”.

1958
Po okresie stalinowskim reaktywowana w 1958 r. na Targówku jako 62 WDH-ek im. Emilii Plater

1965
12 września 1965 r. zostaje przyjęta do ZHP 62 WDH im. Bojowników o wolność Kuby przy LO nr XX (ul. Objazdowa 3). Drużynowa Grażyna Bystrzejewska

1966
W spisie z 1966 r. widnieje jako drużyna harcerska.

1967
We wrześniu 1967 r. druzyna uczestniczy w uroczystościach nadania Hufcowi Praga Północ imienia i sztandaru.

Od 4 października 1967 r. tworzy ośrodek wspólnie ze szczepami 12 WDHiZ, 72 WDHiZ, 207 WDHiZ, 259 WDHiZ, 48 WDH i 280 WDH.

1968
Rozwiązanie drużyny z nieznanych przyczyn.

1970
15 stycznia 1970 r. numer 62 WDH zostaje nadany drużynie przy Zasadniczej Szkole Zawodowej Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu.;

1983
Ponownie numer 62 otrzymują drużyny utworzone przy nowo powstałej w 1983 r. Szkole Podstawowej nr 315 (ul. Trocka 4) na osiedlu Targówek (27 października powołany szczep próbny). 15 grudnia 1983 r. powołany zostaje Szczep 62 WDHiZ, w jego skład wchodzą: drużyna zuchowa i 3 harcerskie: „Szczęśliwego Traktu” ( p.o. drużynowy Piotr Szpunar), „Zorza” ( drużynowy pwd Artur Sadoch ) i „Motopiechota” ( drużynowa pwd Mariola Jaranowska ), później też 4. drużyna „Wigry” ( drużynowy pwd Andrzej Byczak ). .

1984
14 kwietnia 1984 r. przy szczepie zostaje powołany Krąg Instruktorski, w późniejszych rozkazach nosi on nazwę „Czerwona Watra” (raz, prawdopodobnie przez pomyłkę: „Czerwone Wierchy”).

W 1984 roku Szczep organizuje obóz w Jazach k/Włocławka, komendant hm. Z.Szymański, w takim składzie (1 drużyna zuchowa, 4 harcerskie, krąg instruktorski) .

1985
Szczep wymieniany jest w wykazie środowisk hufca ze stycznia 1985 r. W 40. rocznicę wyzwolenia Warszawy szczep uczestniczy w reprezentacji hufca na capstrzyku chorągwi przy pomniku Nike. Otrzymuje też pochwałę za wzorowe reprezentowanie hufca w kolumnie pierwszomajowej. 20 lutego 1985 zostaje zatwierdzona nazwa szczepu – „Polanie”.

W 1985 roku, ponownie w Jazach, szczep organizuje zgrupowanie obozów ( komendant zgrupowania hm Zbigniew Szymański ). 14 października zostaje przyjęta na okres próbny 2. drużyna zuchowa i 5. harcerska. Szczep wystawia drużynę honorową w dniu Święta Hufca, otrzymuje też pochwałę za udział w imprezach związanych z odznaczeniem Sztandaru Związku i godne reprezentowanie hufca.

 

1986
20 marca 1986 r. rozwiązana zostaje drużyna zuchowa „Leśnicy”. Szczep uczestniczy w kolumnie pierwszomajowej Chorągwi Stołecznej. W 1986 r. w Spale to ostatni obóz w starym składzie ( komendant hm Zbigniew Szymański ), we wrześniu drużyna „Wigry” wchodzi w skład Szczepu 272 WDHiZ. Szczep uczestniczy w spotkaniach z delegacjami organizacji pionierskich, a w styczniu 1987 r. w uroczystym apelu pod pomnikiem Nike w rocznicę wyzwolenia Warszawy. Przy Szczepie istnieje Koło Przyjaciół Harcerstwa skupiające rodziców zuchów i harcerzy oraz pracowników szkoły. 20 lutego 1987 r. dzięki kadrze szczepu zostaje utworzona szczepowa Harcerska Pracownia Elektroniczna.

1987
30 kwietnia 1987 r. szczep przyjmuje imię Króla Bolesława Chrobrego, drużyny harcerskie otrzymują nazwy: „Piastowie”, „Mazowie”, „Sulima”, „Wenetowie” i „Zbójcerze”, a drużyny zuchowe: „Słowiańskie Orły” i „Królestwo Bajki” (ostatnia z nich zostaje rozwiązana 21 marca 1988 r). W 1987 roku zgrupowanie obozów zorganizowane było w Rudce Starościńskiej ( komendant hm Zbigniew Szymański ).

1988
W 1988 zgrupowanie obozów w Piduniu (hm. Z.Szymański).

1989
15 lipca 1989 r. podczas zgrupowania obozów w Brajnikach ( komendant hm Zbigniew Szymański ) 62 WDH „Sulima”, 62 WDH „Gaudium” i 62 WDH „Zbójcerze” otrzymują Odznakę Grunwaldzką i tytuł Drużyny Grunwaldzkiej. Szczep wielokrotnie reprezentuje Hufiec Praga Północ i Chorągiew Stołeczną na uroczystościach i zbiórkach. Podczas uroczystości 50-lecia powstania Szarych Szeregów jesienią 1989 r. szczep wystawia drużynę sztandarową chorągwi. 29 września 1989 r. „Wenetom” nadana zostaje nazwa– 62 WDH „Gaudium”. .

1990
30 stycznia 1990 r. komenda hufca odbiera komisji stopni instruktorskich przy 62 KI prawo prowadzenia prób na stopień przewodnika. 28 lutego 1990 r. „Zbójcerze” zmieniają nazwę na 62 WDH „Orla”.
W 1990 r. zgrupowanie obozów w Rudce Starościńskiej i obóz wędrowny na Kaukaz są przełomowymi w historii Szczepu. 28 września rozwiązane zostają drużyny: „Piastowie”, „Mazowie” i „Słowiańskie Orły”.
W sierpniu 14 hercerek i harcerzy bierze udział w obozie wędrownym na Kaukazie – komendant J.Garboliński
28 grudnia 1990 r. przy 62 WDH „Gaudium” powołana zostaje gromada zuchowa.

1991
Szczep reprezentuje hufiec na uroczystym apelu Chorągwi Stołecznej w rocznicę wyzwolenia Warszawy. 28 czerwca 1991 r. rozwiązany zostaje Krąg Instruktorski „Czerwona Watra” a szczep dzieli się na dwa obozy: dawny szczep tzw. „czerwony” i grupa młodych instruktorów skupiona wokół „Gaudium” tzw. „czarne” drużyny. W wykazie środowisk hufca z 14 września 1991 r. w szczepie wymienione 3 drużyny harcerskie: „czarna Gaudium” (drużynowy Jacek Garboliński),oraz „czerwone” „Orla” (Artur Kowalski) i „Sulima” (Zbigniew Szymański), w kolejnym rozkazie wymieniona też „czarna Bogoria”. Drużyny szczepu reprezentują hufiec podczas obchodów Dnia Niepodległości. Drużyna „Gaudium” otrzymuje Odznakę 80-lecia Harcerstwa. „Gaudium” bierze udział w Zlocie Harcerskim z okazji 80-lecia Harcerstwa w Pająku k/Częstochowy,
Od 1991 r. szczep organizuje podwójne obozy: oddzielnie „czerwone” i „czarne” drużyny Obozy w Rekownicy (hm. Z.Szymański) i Jazach (phm. J.Garboliński)

1992
Drużyna „Gaudium” w 1992 r. jest Drużyną Reprezentacyjną Chorągwi Stołecznej. 35 harcerzy szczepu otrzymuje Odznakę Chorągwianą. Wiosną 1992 r. „Orla” i „Bogoria” uczestniczą w porządkowaniu terenu wokół komendy hufca. 28 września 1992 r. „Sulima” otrzymuje imię Zawiszy Czarnego. Drużyny: „Gaudium”, „Orla” i „Sulima” (rozwiązana w 1994 r.) zdobywają tytuł Drużyn Grunwaldzkich, a następnie Warszawską Odznakę „Nike”. Obozy w m. Kowal (hm. Z.Szymański) i Osówce (phm. J.Garboliński)

1993
24 maja 1993 powstaje 62 WDH „Nebram” (druż. Robert Borzecki, później Aleksandra Gosk), Obozy w m. Kowal (hm. Z.Szymański) i Koronowie (phm. J.Garboliński)

 1994
w 1994 powstaje 62 WDH „Bogoria” (druż. Sylwester Chaciński), w 1994 przejmują 62 WDH „Orla” (druż. Agnieszka Kietlińska, później Łukasz Manowiecki), w 2000 r. 62 WDH „Wyssogota” (druż. Robert Borzecki). Obozy w Koronowie (hm. Z.Szymański) i Koronowie (phm. J.Garboliński) Rozwiązaniu ulega 62 WDH „Sulima” im. Zawiszy Czarnego

 1995
30 grudnia 1995 r. drużyny szczepu wraz z 86 WDHS „Wetlina” powołują Ruch Programowo-Metodyczny „Bractwo”.Udział reprezentacji szczepu w Światowym Zlocie ZHP w Zegrzu.

Obóz w m. Bukownica – komendant J.Garboliński

1996

Obóz w m. Koronowo – komendant J.Garboliński

62 WDH „Gaudium” bierze udział w PZHS (polowej zbiórce Harcerstwa Starszego)

1997
Obóz w m. Czarlina – komendant J.Garboliński

62 WDH „Gaudium” bierze udział w PZHS (polowej zbiórce Harcerstwa Starszego)

1998
Powołanie 62 WGZ „Mali Rycerze” po drużynowa Paulina Dworzyńska, obóz szczepu w Soczewce (komendant hm. J.Garboliński)

62 WDH „Gaudium” bierze udział w PZHS (polowej zbiórce Harcerstwa Starszego)

1999
Obóz w m. Ryn – komendant J.Garboliński

2000
Obóz w m. Soczewka – obóz w ramach zgrupowania hufca. Udział reprezentacji Szczepu w Światowym Zlocie ZHP Gniezno 2000.

2001
Obóz w m. Morgowniki – komendant J.Garboliński

2002
Obóz w m. Przewięź – obóz w ramach zgrupowania hufca, komendantka podobozu 62 WDH „Gaudium” phm. Paulina Dowrzyńska

2003
Obóz w m. Przewięź – obóz w ramach zgrupowania hufca

2004
Obóz w m. Ryte Błota – komendantka Paulina Dworzyńska, komendantka podobozu 62 WDH „Gaudium” phm. Paulina Dowrzyńska

2005
Obóz w m. Ryte Błota – komendantka Paulina Dworzyńska

2006
Obóz w m. Woziwoda – komendant J.Garboliński

2007
Obóz „Kręgu Płaskiego Węzła” w m. Ryte Błota – komendant J.Garboliński

W wyniku ogólnej sytuacji w ZHP, zagrożenia zmiany roty Przyrzeczenia i Prawa Harcerskiego, jak też osobistych antagonizmów instruktorów z Władzami ZHP, 62 Warszawska Drużyna Harcerska „Gaudium” przechodzi do ZHR, tworząc tam 62 Szczep Harcerski „Gaudium” im. Króla Bolesława Chrobrego w składzie:
– 62 WDH-ek „Coor Tum” (Mazowiecka Chorągiew Harcerek, WHH-ek „Gród”) – drużynowa pwd. M. Ćwiklińska
– 62 WDH-y „Templum” (Mazowiecka Chorągiew Harcerzy, WHH-y „Klucz”) – drużynowy hm. J. Garboliński

Na wniosek instruktorów Okręg Mazowiecki ZHR powołuje 62 Szczep Harcerski „Gaudium” im. Króla Bolesława Chrobrego – komendant hm. J. Garboliński

2008
Szczep organizuje HAL 2008: środowisko ZHR współorganizuje obóz w Rybnie Dużym (kom. J.Garboliński), środowisko ZHP bierze udział w zgrupowaniu hufca Praga Północ w miejscowości Zgniłocha.
Obchody 80-lecia 62 WDH. Szczep zostaje przyjęty do UNDHR.
62 Warszawskiej Drużynie Harcerzy „Templum” nadany zostaje przedwojenny patron – Ks. Bp. Władysław Bandurski.

Dnia 11 maja 2008 roku w czasie XXIV Zlotu Unii Najstarszych Drużyn Harcerskich Rzeczypospolitej (10-11 maja 2008) w Warszawie do Unii przyjęto:
62 Szczep Warszawskich Drużyn Harcerskich i Zuchowych im. Króla Bolesława Chrobrego
rok założenia drużyny: 1928
kolor: krajka łowicka (ZHR) lub czarny (ZHP)

2009
Obóz ZHR w m. Trzebciny – komendant J.Garboliński

Drużynową 62 WDH-ek „Coor Tum” zostaje pwd. Marta Garbolińska

Obóz ZHP w m. Przerwanki

62 WDH-y „Templum” zdobywa miano Drużyny Pusczańskiej ZHR i bierze udział w TDP zajmując 6. miejsce.

Środowisko ZHR bierze udział w Zlocie 20-lecia ZHR

2010
Obóz ZHR w m. Nowa Kiszewa k/Koœcieżyny – komendant K.Sikorski

Komendanci podobozów:
62 WDH-ek „Coor Tum” – pwd. Marta Garbolińska
62 WDH-y „Templum” – HO Adam Gąsiorowski

Obóz ZHP w m. Kurki

2011
Obóz ZHR w m. Sosnowica – komendant J.Garboliński

Obóz ZHP w m. Okartowo

2012
Obóz ZHR w m. Grójec Wielki – komendant K.Wojciechowski
Komendanci podobozów:
62 WDH-ek „Coor Tum” – pwd. Marta Garbolińska
62 WDH-y „Templum” – HO Adam Gąsiorowski

Obóz ZHP w m. Okartowo

2013
Obóz ZHR w m. Przyjezierze – komendantka I.Dybowska, kwatermistrz A.Gąsiorowski

Obóz ZHP w m. Rekownica

Drużynową 62 WDH-ek „Coor Tum” zostaje pwd. Olga Gąsiorowska

2014
Obóz ZHR w m. Trzebciny – komendant J.Rodzeń

Obóz ZHP nie odbył się

7.03.2014r. powołana zostaje 62 WGZ „Strażniczki Leśnego Skarbu” – drużynowa sam. Helena Sałasińska.

Wrzesień 2014 powołana zostaje 62 WDH-y „Vulpis” – drużynowy phm. Jakub Rodzeń.

2015
Obóz ZHR w m. Trzebcinach – komendant hm. J. Garboliński

Obóz ZHP wędrowny – okolice Okartowa

UNDHR – na corocznej zbiórce korespondentów Marszałkiem Unii zostaje wybrany pwd. Adam Gąsiorowski

2016
Obóz ZHR w m. Karolinów – komendantka M.Rogowska, kwatermistrz – pwd. Adam Gąsiorowski

Obóz ZHP w m. Kurki

62 WGZ „Strażniczki Leśnego Skarbu” – drużynowa zostaje pwd. Zosia Sałasińska.

62 WDH-y „Vulpis” – drużynowym zostaje pwd. Michał Oltarzewski.

2017
Obóz ZHR w m. Mikaszówka – komendant A.Gąsiorowski

Obóz ZHP w m.

We wrześœniu rozwiązaniu ulega 62 WDH-y „Vulpis” – harcerze zostają wcieleni do 62 WDH-y „Templum”.

62 WDH-y „Templum” – drużynowym zostaje hm. Jacek Garboliński.

2018
Obóz ZHR w m. Mikaszówka – komendant J. Garboliński

Obóz ZHP w m.

W maju 62 WDH-ek „Coor Tum” przejmuje pwd. Iza Sawa

Obchody 90-lecia 62 WDH

Biwak zimowy starszyzny Szczepu – 27-30.12.2018r. Chatka Elektryków, Polany Surowiczne – komendantka phm. Olga Gasiorowska, kwatermistrzyni pwd. Misia Skrońska.

2019
Obóz ZHR w m. Niedamowo nad jez. Gatno k/ Koscierzyny
Komendantka – phm. Olga Gąsiorowska
Z-ca Kkomendanta – pwd. Adam Gąsiorowski
Oboźna zgrupowania – pwd. Misia Skrońska

W czerwcu delegacje drużyn biorą udział w Zlocie UNDHR.

W sierpniu 62 WDHek „Coor Tum” bierze udział w Zlocie XXX-lecia ZHR

We wrześniu 62 WDHy „Templum” przejmuje ćw. Szymon Ołtarzewski (opiekun drużyny pwd. Adam Gasiorowski)
W październiku 62 WGZ „Strażniczki Leśnego Skarbu” przejmuje pwd. Zosia Figurska.

We wrześniu 62 Szczep „Gaudium” przejmuje phm. Olga Gąsiorowska.