Panteon 62 WDH

Panteon instruktorek i instruktorów 62 WDH

Instruktorzy (1928 – 1939)

 1. HO Władysław Kuś – drużynowy 62 WDH
 2. HR Józef Podobas – drużynowy 62 WDH
 3. Maria Straszewska – drużynowa 62WŻDH
 4. HR Michał Gramotkow – drużynowy 62 WDH
 5. HO Wiktor Szczerbiński – drużynowy 62 WDH
 6. Jan Krupiński – drużynowy 62 WDH, drużynowy konspiracyjnej 62 WDH

Instruktorzy (1945 – 1983)

 1. Grażyna Bystrzejewska – drużynowa 62 WDH

Instruktorzy (1983 -2007)

 1. hm. Zbigniew Szymański – szczepowy, drużynowy 62 WDH
 2. hm. Ewa Szymańska/Dziewicka – vice-szczepowa, przewodnicząca 62 KI
 3. phm. Wiesław Górnikowski – vice-szczepowy
 4. pwd. Artur Sadoch – drużynowy 62 WDH
 5. org. Mirosława Bogucka – drużynowa 62 WGZ
 6. org. Andrzej Bogucki – vice-szczepowy, drużynowy 62 WGZ
 7. hm. Sabina Siemińska – drużynowa 62 WGZ
 8. pwd. Iwona Konikiewicz – vice-szczepowa, drużynowa 62 WGZ
 9. pwd. Krzysztof Palczewski – drużynowy 62 WDH
 10. pwd. Tomasz Markiewicz – drużynowy 62 WGZ
 11. pwd. Wiesław Krzyżański – drużynowy 62 WDH
 12. pwd. Piotr Szpunar – drużynowy 62 WDH
 13. pwd Anna Saczuk/Szpunar – drużynowa 62 WDH
 14. phm. Mariola Jaranowska – drużynowa 62 WDH
 15. pwd. Andrzej Byczak – drużynowy 62 WDH
 16. hm. Jacek Garboliński – szczepowy, drużynowy 62 WDH, przewodniczący 62 KI
 17. pwd. Paweł Konduchowicz – vice-szczepowy, drużynowy 62 WGZ
 18. pwd. Marek Najberg – drużynowy 62 WGZ, drużynowy 62 WDH
 19. pwd. Dariusz Najda – drużynowy 62 WDH
 20. pwd. Tadeusz Mokrzycki
 21. phm. Artur Kowalski – drużynowy 62 WDH
 22. pwd. Piotr Firak – drużynowy 62 WDH
 23. hm. Krzysztof Najberg szczepowy, kwatermistrz szczepu
 24. pwd. Adam Wodzicki – drużynowy 62 WDH
 25. pwd. Patrycja Sakowska – drużynowa 62 WDH
 26. pwd. Beata Rudecka – drużynowa 62 WDH
 27. pwd. Sylwester Chaciński – drużynowy 62 WDH
 28. pwd. Agnieszka Kietlińska – drużynowa 62 WDH
 29. pwd. Aleksandra Gosk – drużynowa 62 WDH
 30. pwd. Łukasz Manowiecki – drużynowy 62 WDH
 31. pwd. Piotr Murawski – drużynowy 62 WDH
 32. phm. Mirosław Prokop – przyboczny 62 WDH
 33. pwd. Piotr Celmer Domański – drużynowy 62 WDH
 34. pwd. Jacek Stefański
 35. hm. Robert Borzecki – drużynowy 62 WDH, vice-szczepowy, szczepowy
 36. pwd. Mariusz Borzecki – przyboczny 62 WDH
 37. pwd. Anna Stencel – przyboczna 62 WDH
 38. hm. Paulina Borzecka – drużynowa 62 WGZ, vice-szczepowa
 39. pwd. Karolina Rojewska – drużynowa 62 WGZ

Instruktorzy (2007 – 2018 ZHR)

 1. hm. Jacek Garboliński – szczepowy, drużynowy 62 WDH
 2. pwd. Monika Ćwiklińska-Markiewicz – drużynowa 62 WDH
 3. pwd. Marta Garbolińska – drużynowa 62 WDH
 4. pwd. Adam Gąsiorowski – drużynowy 62 WDH, kwatermistrz szczepu
 5. phm. Olga Gąsiorowska – drużynowa 62 WDH, vice-szczepowa
 6. pwd. Helena Sałasińska – drużynowa 62 WGZ
 7. phm. Jakub Rodzeń – drużynowy 62 WDH
 8. pwd. Michał Ołtarzewski – drużynowy 62 WDH
 9. pwd. Zofia Sałasińska – drużynowa 62 WGZ
 10. pwd. Izabela Sawa – drużynowa 62 WDH