Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie

Przyrzeczenie Harcerskie

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce,
nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym Prawu Harcerskiemu.

 

Prawo Harcerskie 

1. Harcerka/harcerz służy Bogu i Polsce i sumiennie spełnia swoje obowiązki.

2. Na słowie harcerki/harcerza polegaj jak na Zawiszy.

3. Harcerka/harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.

4. Harcerka/harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.

5. Harcerka/harcerz postępuje po rycersku.

6. Harcerka/harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.

7. Harcerka/harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.

8. Harcerka/harcerz jest zawsze pogodny.

9. Hracerka/harcerz jest oszczędny i ofiarny.

10. Harcerka/harcerz jest czysty w myśli, mowie i uczynkach, nie pali tytoniu i nie pije napojów alkoholowych.